Opšta garancija

Nama, zaposlenima u AK Kompresor, stranke su uvek na prvom mestu. Najvažnija nam je Vaša sigurnost koju zaslužujete kupovinom naših proizvoda visokog kvaliteta i performansi.

Iz tog razloga nam je važno da budete upoznati sa uslovima garancije naših vozila.

U slučaju grešaka u proizvodnji za period od 24 meseca od datuma isporuke koji je prikazan na Potvrdi garancije i bez ograničenja kilometraže. Kompresor-Automobili se obavezuje da popravi komponente koje su neupotrebljive ili neefikasne zbog grešaka u proizvodnji tako što će ih zameniti originalnim rezervnim delovima Fiat Professional ili popravljenim rezervnim delovima Fiat Professional besplatno.
Poslove prema garanciji izvodi Kompresor-Automobili za Fiat Professional i oni obuhvataju:

  • popravku ili zamenu neispravnih komponenti;

  • radnu snagu koja je neophodna za zamenu ili popravku;

  • nabavku potrošnih materijala neophodnih za vršenje popravke u skladu sa Garancijom.


Garancija ne pokriva greške ili kvarove nastale, u potpunosti ili delom, ili pogoršane:

  • modifikacijama, popravkama ili rastavljenjem vozila koje nije izvršeno u radionici Servisne mreže Fiat Professional;

  • neobavljanjem predviđenih servisa koje zahteva Proizvođač i koji su opisani u “Priručniku za vlasnika” za vaše vozilo ( molimo da opratite pažnju na informacije sadržane u delu Predviđeni servis ),

  • modifikacijama vozila bez prethodnog odobrenja Proizvođača;

  • nepažnjom, nezgodama, zakasnelim obaveštavanjem o kvarovima, neodgovarajućim korišćenjem, učešćem u sportskim manifestacijama, popravkama kod kojih su korišćeni neoriginalni delovi ( tj. Delovi koje ne isporučuje proizvođač )

Garancija ne obuhvata kvarove nastale kao posledica uobičajenih promena zbog habanja. Posebno, ne pokriva zamenu ili dopunu ulja i drugih tečnosti i zamenu sledećih komponenata: svećica, grejača, filtera, brizgaljki, prenosnih kaiševa, kvačila, diskova i papuča za kočnice, papuča i doboša za zadnju kočnicu, amortizera, osigurača, sijalica, brisača za prednje i zadnje staklo, izduvnog sistema,itd.

Garancija koja je opisana u Brošuri o garanciji ne utiče na prava potrošača u skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti potrošača, ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 73/2010).

Pomoć na putu

Ukoliko vozilo nije u mogućnosti da na sopstveni pogon dođe do servis ili ako proizvođač zabranjue dalju vožnju, Korisnik treba da kontaktira servis Pomoć na putu CIAO FIAT 0800 342800. Ovaj servis je besplatan za vreme trajanja ugovorne garancije od 0.00h datuma isporuke vozila do 24.00 h poslednjeg dana važenja ugovorne garancije.

Garancija za boju i koroziju

Za vaše novo vozilo nudimo vam i garanciju na oštećenja od korozije iznutra prema spolja za period od 8 godina bez obzira na pređene kilometre i 3-godišnju garanciju na boju, takođe bez ograničenja zbog pređenih kilometara. Za detalje i ograničenja pogledati Brošuru o garanciji.

Garancija na rezervne delove i dodatnu opremu

Ako želite da vaša Fiat zaista besprekorno i sigurno radi, preporučujemo da koristite samo originalne rezervne delove i dodatnu opremu kompanije Fiat Professional. Oni su proizvedeni u skladu s najvišim standardima kvaliteta i rada, i tako da se detaljno slažu sa specifikacijama Vašeg vozila. To nam omogućava da vam za sve rezervne delove i dodatnu opremu ponudimo 1-godišnju garanciju.